Na osnovu člana 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 49/05) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, broj: 12-34-27995/12 od 20.12.2012. godine direktorica Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, raspisuje INTERNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje

Interni oglas o prijemu namještenika u radni odnos Tektualni dio

Datum objave: 05.06.2017. god.