Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 49/05), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, broj: 12-34-27995/12 od 20.12.2012. godine i Odluke Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koji se u cijelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj:02-34-1438-2/19 od 02.12.2019. godine, direktor Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje raspisuje JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta namještenika u Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje.

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika Tektualni dio
Datum objave: 23.01.2020. god