Nakon usvajanja i donošenja Prostornog plana grada Zenice, kao planskog dokumenta šireg područja, stiču se uslovi za pristupanje izradi novog Urbanističkog plana za područje gradskog centra, kao planskog dokumenta užeg područja i u granicama utvrđenim Prostornim planom grada Zenice.

 • Donošenjem Prostornog plana općine Visoko, na sjednici OV Visoko 25.07.2015. g., i nakon davanja saglasnosti Skupštine Kantona 03.11.2015. g. na 18. sjednici, shodno članu 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH, stekli u se uslovi za njegovu primjenu, kao i za pristupanje izradi Urbanističkog plana za urbano područje općinskog centra Visoko.

 • Procedura izrade i razmatranja pojedinih faza Urbanističkog plana (prostorna osnova, nacrt i prijedlog) je provedena u periodu od novembra 2015. g. do juna 2016. g.

 • U junu 2016. g. je završen Prijedlog Urbanističkog plana 2016-2034. g., i isti je stavljen na  razmatranje na Sjednici OV Visoko 26.07.2016., na kojoj je njegovo usvajanje odgođeno za neku od narednih sjednica OV Visoko.

 • Na sjednici OV Visoko održanoj dana 27.01.2017. g. je usvojen Prijedlog Urbanističkog plana za urbano područje općinskog centra Visoko 2016-2034. g.


  Karta: Sintezni prikaz uređenja Tekstualni dio - izmjene
 • Poslovi na izradi navedenog planskog dokumenta utvrđeni su Programom.

 • Grad Zenica je uzet kao prioritet, jer nema Prostorni plan.

 • Početkom 2014. godine donesene su Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana općine Zenica za period 2014-2034. g. i Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana za područje gradskog centra Zenice za period 2014-2034. godina. (“Sl. novine Općine Zenica”, broj 1/14).

 • Prostorna osnova Prostornog plana grada Zenice usvojena je od strane Nosioca pripreme u julu 2016. nakon održane Sjednice Savjeta plana, nakon čega se pristupilo izradi naredne faze - Nacrta Plana.

 • Nacrt Prostornog plana grada Zenice 2016-2036. g. završen je u decembru 2016. g., dostavljen Nosiocu pripreme i usvojen na Sjednici Savjeta plana 10.01.2017. g.

 • Nacrt je upućen na Sjednicu Gradskog vijeća u januaru 2017. g., isti je stavljen na dnevni red sjednice Gradskog vijeća i prezentovan dana 02.03.2017., na kojoj je usvojen Nacrt i upućen na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Karta: Prostorni razvoj okoline (Nacrt) Tekstualni dio - izmjene

 • Izrada navedenog planskog dokumenta utvrđena je Programom izrade planskih dokumenata na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu 2013-2016. godina.

 • Općina Visoko uzeta je kao prioritet zbog zastarjelosti postojećih planskih dokumenata i potrebe usaglašavanja sa planskim dokumentima šireg područja.

 • 25.07.2015. g. na sjednici OV Visoko usvojen Prijedlog Prostornog plana općine Visoko 2014-2034. godine.

 • 03.11.2015. g. na 18. sjednici Skupštine data Saglasnost na Prostorni plan općine Visoko u vezi sa članom 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH.

  Karta: Sintezni prikaz uređenja prostora Tekstualni dio - izmjene