• Aktivnosti na usaglašavanju u postupcima izrade planske dokumentacije Općine Breza (Izmjene Prostornog i Urbanističkog plana, detaljni planski dokumenti);

  • Analiza Nacrta i Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana općine do 2029. (Nosilac izrade IPSA Institut Sarajevo) i Mišljenje na isti;

  • Analiza Urbanističkog plana (Nosilac izrade IPSA Institut Sarajevo) i Mišljenje na isti;

  • Analiza Regulacionog plana „Haldija“ (Nosilac izrade IPSA Institut Sarajevo) i Mišljenje na isti.

  • Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Breza do 2029. g., usvojena je na OV Općine Breza 20.07.2016. g. („Sl. glasnik Općine Breza“, broj 6/16)