• Donošenjem Prostornog plana općine Visoko, na sjednici OV Visoko 25.07.2015. g., i nakon davanja saglasnosti Skupštine Kantona 03.11.2015. g. na 18. sjednici, shodno članu 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH, stekli u se uslovi za njegovu primjenu, kao i za pristupanje izradi Urbanističkog plana za urbano područje općinskog centra Visoko.

  • Procedura izrade i razmatranja pojedinih faza Urbanističkog plana (prostorna osnova, nacrt i prijedlog) je provedena u periodu od novembra 2015. g. do juna 2016. g.

  • U junu 2016. g. je završen Prijedlog Urbanističkog plana 2016-2034. g., i isti je stavljen na  razmatranje na Sjednici OV Visoko 26.07.2016., na kojoj je njegovo usvajanje odgođeno za neku od narednih sjednica OV Visoko.

  • Na sjednici OV Visoko održanoj dana 27.01.2017. g. je usvojen Prijedlog Urbanističkog plana za urbano područje općinskog centra Visoko 2016-2034. g.


    Karta: Sintezni prikaz uređenja Tekstualni dio - izmjene