Planiranje, uređenje i korištenje prostora

  • Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou F BiH ("Sl. novine F BiH”, broj 02/06, 72/07, 32/08, 04/10, 13/10, 45/10)

  • Zakon o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14 i 4/16)

  • Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata (“Službene novine F BiH”, broj 63/04, 50/07 i 84/10)

  • Uredba o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (“Sl. novine F BiH”, broj 33/07)