Prostorni plan općine Vareš za period od 2018–2038. godine je usvojen na Općinskom vijeću Vareš 28.02.2022. godine.

29.07.2022. godine je dobio saglasnost Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta. ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", Broj: 15/22).

 

Karte:

Prostorni razvoj okoline Tekstualni dio - izmjene

Sintezni prikaz uređenja prostora Tekstualni dio - izmjene

 • Početkom 2014. godine donesene su Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana općine Zenica za period 2014-2034. g. i Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana za područje gradskog centra Zenice za period 2014-2034. godina. (“Sl. novine Općine Zenica”, broj 1/14).

 • Gradsko vijeće Zenica je na sjednici održanoj 28. decembra 2017. godine donijelo Odluku o usvajanju Prijedloga Prostornog plana grada Zenica za period 2016.-2036. godine ("Službene novine Grada Zenica", broj 1a/18).

 • Na osnovu ĉlana 49. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine FBiH", broj: 52/09), Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona je na prijedlog Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona, na sjednici održanoj 27.08.2019. godine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na Prostorni plan
  grada Zenice za period 2016-2036. godine ("Službene novine Zničko-dobojskog kantona", broj: 15/19).

Karta: Prostorni razvoj okoline Tekstualni dio - izmjene

 • Općinsko vijeće Općine Zavidovići na sjednici održanoj dana 22.04.2015. g. donosi Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana općine za period 2016-2036. g.

 • Prostorni plan općine Zavidovići za period 2016-2036. godine je usvojen na Općinskom vijeću Zavidovići 31.01.2018. godine ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj: 1/2018).

 • Karta: Prostorni razvoj okoline Tekstualni dio - izmjene
 • Donošenjem Prostornog plana općine Visoko, na sjednici OV Visoko 25.07.2015. g., i nakon davanja saglasnosti Skupštine Kantona 03.11.2015. g. na 18. sjednici, shodno članu 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH, stekli u se uslovi za njegovu primjenu, kao i za pristupanje izradi Urbanističkog plana za urbano područje općinskog centra Visoko.

 • Procedura izrade i razmatranja pojedinih faza Urbanističkog plana (prostorna osnova, nacrt i prijedlog) je provedena u periodu od novembra 2015. g. do juna 2016. g.

 • U junu 2016. g. je završen Prijedlog Urbanističkog plana 2016-2034. g., i isti je stavljen na  razmatranje na Sjednici OV Visoko 26.07.2016., na kojoj je njegovo usvajanje odgođeno za neku od narednih sjednica OV Visoko.

 • Na sjednici OV Visoko održanoj dana 27.01.2017. g. je usvojen Prijedlog Urbanističkog plana za urbano područje općinskog centra Visoko 2016-2034. g.


  Karta: Sintezni prikaz uređenja Tekstualni dio - izmjene