• Izrada navedenog planskog dokumenta utvrđena je Programom izrade planskih dokumenata na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu 2013-2016. godina.

  • Općina Visoko uzeta je kao prioritet zbog zastarjelosti postojećih planskih dokumenata i potrebe usaglašavanja sa planskim dokumentima šireg područja.

  • 25.07.2015. g. na sjednici OV Visoko usvojen Prijedlog Prostornog plana općine Visoko 2014-2034. godine.

  • 03.11.2015. g. na 18. sjednici Skupštine data Saglasnost na Prostorni plan općine Visoko u vezi sa članom 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH.

    Karta: Sintezni prikaz uređenja prostora Tekstualni dio - izmjene