BrezaDoboj-jugKakanjMaglajOlovoTešanjUsoraVarešVisokoZavidovićiZenicaŽepče

Zeničko-dobojski kanton kao jedan od deset kantona Federacije BiH, prostire se na površini od 3326,05 km2 (podatak kao rezultat digitalne obrade nakon usaglašavanja granica sa svim općinama Kantona) i po veličini zauzima četvrto mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kanton obuhvata grad Zenicu i još 11 općina i to: Breza, Doboj – Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići i Žepče. Na području Kantona živi oko 400.000 stanovnika što čini 17,2 % ukupnog broja stanovnika Federacije BiH. Po broju stanovnika nalazi se na trećem mjestu u Federaciji BiH, iza Tuzlanskog i Sarajevskog kantona.

Zeničko-dobojski kanton je smješten između 17°44'38" i 18°50'11" meridijana, te 43°54'13" i 44°43'41" paralele (u geografskim koordinatama, prema geodetskom referentnom sistemu Državnog Zavoda za geodetsku upravu), odnosno između 6479595 m i 6566872 m po x-osi, te između 4862166 m i 4953741 m po y-osi (u projektiranim koordinatama).

Zeničko – dobojski kanton graniči na istoku, sjeveru i sjeverozapadu sa Republikom Srpskom, na sjeveroistoku sa Tuzlanskim kantonom, na zapadu sa Srednjebosanskim kantonom i na jugu sa Kantonom Sarajevo. Kanton ima povoljne geoprometne karakteristike, jer se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine kroz koji protiče najvećim dijelom rijeka Bosna, prolazi magistralni put M-17, željeznička pruga i dijelom izgrađena trasa autoputa na koridoru Vc. Geoprometni položaj Bosne i Hercegovine, a samim tim i Zeničko – dobojskog kantona je veoma povoljan za uspostavljanje najkraćih veza Zapadne Evrope prema Bliskom Istoku i Srednje Evrope prema Mediteranu.

Uvažavajući klimatske uslove i nadmorske visine (geomorfološko oblikovanje i konfiguracija terena), prostor Kantona se može podijeliti u tri rejona:

  • nizijsko-brdoviti rejon (riječne doline i blage uzvisine),
  • brdski rejon (umjereno valoviti predjeli),
  • planinski rejon (oštre reljefne forme).

Reljefne karakteristike i nadmorska visina cijelog područja Kantona kreću se u rasponu od 140 -1.472 m.n.v.
Sjeverni dio Kantona je najniži sa nadmorskom visinom od 140 – 500 m i karakteristikama umjereno kontinentalne klime.
Južni dio područja Kantona čije se nadmorske visine kreću od 500 - 1.000 m predstavlja brdsko i visokobrdsko područje, a zastupljeno je u gornjem toku rijeke Bosne od Visokog do Zenice i u dolini rijeke Krivaje na području Olova, sa tipičnom kontinentalnom i umjereno kontinentalnom klimom.
Centralni dio Kantona predstavlja visoko brdovito i planinsko područje, a čine ga planinski masivi Ravan planine, Konjuha, Smolina, Zvijezde i Čemerske planine, koji se kreću od 1.145 m.n.v. (Pogar) do 1.472 m.n.v. (Karasanovina). Sa povećanjem nadmorske visine uticaj planinske klime postaje izrazitiji.