Usvajanje prostornog planaNa 27. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 19.02.2009. god. usvojen je Prostorni plan Zeničko-dobojskog kantona za period 2009-2029. godine (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, br. 04/09 i 06/09)

Na 41.sjednici održanoj dana 28.04.2010. godine, Skupština Zeničko-dobojskog kantona donosi Izmjene Prostornog plana Kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, br.05/10)

 

Na izradi ovog planskog dokumenta su učestvovali:

  • Nosilac pripreme:
Vlada Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
  • Nosilac izrade:
Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje Zenica

Prostorni plan Zeničko-dobojskog kantona je prvi obavezan planski dokument za područje Kantona kojim se regulišu odnosi u prostoru i daju smjernice za njegovo korištenje i čuvanje uz uvažavanje osnovnih principa humanog održivog razvoja. Navedeni dokument je plan šireg područja kojim su utvrđene smjernice za izradu i donošenje planskih dokumenata užih područja na prostoru Zeničko-dobojskog kantona. Prostorni plan se sastoji od tekstualnog  i grafičkog dijela. Grafički dio sadrži 29 grafičkih priloga (Kanton) u razmjeri 1:50000 i 12 grafičkih priloga (općine) u razmjeri 1:25000:

Tekstualni dio

osnovni  Tektualni dio(2,0 MB)

ispravka   Tekstualni dio - izmjene(267 kB)

 

Grafički prilozi (za download koristiti "Save Link As...) :

1.0. Sintezni prikaz namjene i korištenja prostora (postojeće stanje)  Sintezni prikaz namjene - postojeće stanje (27,2 MB)
1.1. Koncept regionalnog razvoja  Koncept regionalnog razvoja (9,6 MB)
1.2. Urbane regije  Urbane regije (27,3 MB)

2. Sistem centara i mreža naselja – razvojni koridori i veze  Sistem centara i mreža naselja (27,7 MB)

3. Namjena površina  Namjena površina (27,1 MB)

4.1. Poljoprivredno zemljište - kategorizacija  poljoprivredno zemljište - kategorizacija (23,0 MB)
4.2. Poljoprivredno zemljište – rejonizacija i upotrebna vrijednost  poljoprivredno zemljište-rejonizacija (21,7 MB)

5.1. Šume i šumsko zemljište – kategorizacija   šumsko zemljište - kategorizacija (26,7 MB)
5.2. Šume i šumsko zemljište - vlasništvo  šumsko zemljište-vlasništvo (26,2 MB)
5.3. Šume i šumsko zemljište – kategorizacija ŠPD/CORINE 2000.  šumsko zemljište-CORINE (26,1 MB)

6. Energetske i mineralne sirovine  energetske i mineralne sirovine (22,4 MB)
7. Vode i vodna područja  vode i vodna područja (20,1 MB)

  8. Saobraćajna infrastruktura  saobraćajna infrastruktura (25,4 MB)
  9. Sistem veza (rtv i telekomunikacije)  sistemi veza (22,5 MB)
10. Energetska infrastruktura  energetska infrastruktura (20,7 MB)
11. Ostala infrastruktura  ostala infrastruktura (23,0 MB)

12. Ugroženost prostora  ugroženost prostora (22,6 MB)

13.1. Društvena infrastruktura/obrazovanje  društvena infrastruktura - obrazovanje (25,9 MB)
13.2. Društvena infrastruktura/zdravstvo  društvena infrastruktura - zdravstvo (25,9 MB)
13.3. Društvena infrastruktura/ostalo  društvena infrastrruktura - ostalo (25,9 MB)

14. Područja namijenjena turizmu  turizam (24,3 MB)

15. Razmještaj privrednih zona  privredne zone (27,3 MB)
16. Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe  kulturno-historijsko naslijeđe (20,1 MB)

17.1. Ugroženost i zaštita okoliša  ugroženost i zaštita okoliša (23,0 MB)
17.2. Ranjivost prostora  ranjivost prostora(4,6 MB)

18. Sintezni prikaz namjene i korištenja prostora (kanton)  Sintezni prikaz namjene (26,6 MB)
   18.1.- 18.10. Sintezni prikaz namjene i korištenja prostora (općine)
   18.1. Općina Zenica  Sintezni prikaz namjene (8,2 MB)
   18.2. Općina Zavidovići  Sintezni prikaz namjene (8,2 MB)
   18.3. Općina Kakanj  Sintezni prikaz namjene (5,9 MB)
   18.4. Općina Visoko  Sintezni prikaz namjene (3,0 MB)
   18.5. Općina Vareš  Sintezni prikaz namjene (5,9 MB)
   18.6. Općina Tešanj  Sintezni prikaz namjene (2,4 MB)
   18.7. Općina Maglaj  Sintezni prikaz namjene (2,9 MB)
   18.8. Općina Olovo  Sintezni prikaz namjene (6,6 MB)
   18.9. Općina Breza  Sintezni prikaz namjene (1,1 MB)
   18.10. Općina Žepče  Sintezni prikaz namjene (4,2 MB)
   18.10. Općina Usora  Sintezni prikaz namjene (4,2 MB)
   18.10. Općina Doboj-jug  Sintezni prikaz namjene (4,2 MB)

19. Projekcija razvoja prostornih sistema – sistemi naselja  sistemi naselja (27,4 MB)
20. Projekcija razvoja prostornih sistema – privredna i javna infrastruktura  privredna i javna infrastruktura (23,0 MB)
21. Projekcija razvoja prostornih sistema – prostorni razvoj okoline  prostorni razvoj okoline(27,2 MB)