Razvojni planski dokumenti u nadležnosti Kantona:


Razvojni planski dokumenti u nadležnosti općina:

 • Zenica

Prostorni plan općine - (urađen u prijedlogu 1990. g. - nije usvojen);

Urbanistički plan (1982 - 2000. g.), Odluka o izmjeni i dopuni 2005. g. (urađena osnovna koncepcija);

Prostorni plan grada Zenice 2016 - 2036. (Nacrt - javni uvid u toku);

Urbanistički plan za područje gradskog centra (izrada nakon donošenja Prostornog plana grada Zenice 2016 - 2036.)

 • Zavidovići

Prostorni plan općine (1985., prva faza - postojeće stanje, nije usvojen);

Urbanistički plan grada (1989. g;  izmjene i dopune - 2006. g.);

Prostorni plan općine 2016 - 2036. (Nacrt u izradi)

 • Doboj-Jug

Prostorni plan općine (2005 - 2020. - usvojen  2007. g. od strane Općinskog vijeća);

Izmjena i dopuna Prostornog plana (izrada i donošenje u toku 2017.)

 • Kakanj

Prostorni plan općine 2010 - 2030. (“Sl. novine Općine Kakanj”, br.6/10); Izmjena oktobar 2013.;

Urbanistički plan Kaknja 2011 - 2026. (“Sl. novine Općine Kakanj”, broj 8/11); Izmjena maj 2012.

 • Breza

Prostorni plan općine – iz 1988. (“Međuopštinski službeni glasnik Sarajevo”, broj 15/88); Izmjene i dopune Prostornog plana - 2003. g.  („Sl. glasnik općine Breza“, broj 8/03)

Urbanistički plan – iz 1988. (“Međuopštinski službeni glasnik Sarajevo”, broj 15/88); Izmjene i dopune Urbanističkog plana - 2003. g.(„Sl. glasnik općine Breza“, broj 8/03.); Revizija sa izmjenama i dopunama Urbanističkog plana 2010 - 2020. (iz 2015. god.)

Urbanistički red Župča – iz 1997. g.

Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Breza do 2029. g., usvojeno na OV Općine Breza 20.07.2016. g. („Sl. glasnik Općine Breza“, broj 6/16)

 • Visoko

Prostorni plan općine (1986 - 2000/2015); 1997. - izmjena;  2003. - izmjena Urbanistički plan (1986 - 2000/2015.);

Prostorni plan općine 2014 - 2034. (usvojen 2015.);

Urbanistički plan  za urbano područje općinskog centra (usvojen - januar 2017.)

 • Tešanj

Prostorni plan općine (1999 - 2015. g., izmjena 2003. g.;

Odluka o provođenju izmjena i dopuna usvojena na 10. sjednici OV 2009. g.);

Urbanistički plan (1989. g.);

Urbanistički red Jelah  (1981. g.)

 • Maglaj

Prostorni plan općine Maglaj 1984 - 2004. g. (“Sl. glasnik opštine Maglaj”, 2/90);

Urbanistički plan grada Maglaja (“Sl. glasnik opštine Maglaj” broj: 7/89);

Regulacioni plan za naseljeno mjesto Novi Šeher i Urbanistički red za širi obuhvat (juli 2009.);

Izmjena i dopuna Urbanističkog reda naselja Kosova (april 2011.);

Prostorni plan općine 2017 - 2037. (izrada u toku)

 • Vareš

Prostorni plan općine (1999 - 2015.; usvojen 2000. g.);

Urbanistički plan (nacrt maj 1989. g. - nije usvojen);

Urbanistički plan Vareša (Odluka o pristupanju izradi - april 2013.)

 • Žepče

Prostorni plan općine Žepče za period od 2007 - 2027. god. (usvojen 2008. g.);

Urbanistički plan Žepča – započet prije rata, nije završen;

Regulacioni plan grada Žepča (sadrži Regulacioni plan grada Žepča i Regulacioni plan naselja Berek, usvojen 10.03.1977. god., SG br. 1/77);

Urbanistički plan Begov Hana (usvojen 04.03.1996. god., SG br. 12/73)

 • Olovo

Prostorni plan općine (1988. - urađen u fazi nacrta, nije usvojen);

Urbanistički plan (1980/90. - urađen u fazi koncepcije, nije usvojen);

Regulacioni plan naseljenog mjesta Olovo (1990. g.);

Prostorni plan općine (završena I faza 2013.); nastavak na izradi poč. 2017.

 • Usora

Prostorni plan općine Usora (1999. - I faza, nije usvojen);

Urbanistički red Tešanjka sa dijelom Žabljaka (1999., 2002. g.);

Urbanistički plan središta naseljenih mjesta Sivša i Srednja Omanjska 2013 - 2025. (Banja Luka, januar 2013.);

Prostorni plan općine Usora za period 2014 - 2034. (usvojen na Vijeću 2015.)