• Početkom 2014. godine donesene su Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana općine Zenica za period 2014-2034. g. i Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana za područje gradskog centra Zenice za period 2014-2034. godina. (“Sl. novine Općine Zenica”, broj 1/14).

  • Gradsko vijeće Zenica je na sjednici održanoj 28. decembra 2017. godine donijelo Odluku o usvajanju Prijedloga Prostornog plana grada Zenica za period 2016.-2036. godine ("Službene novine Grada Zenica", broj 1a/18).

  • Na osnovu ĉlana 49. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine FBiH", broj: 52/09), Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona je na prijedlog Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona, na sjednici održanoj 27.08.2019. godine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na Prostorni plan
    grada Zenice za period 2016-2036. godine ("Službene novine Zničko-dobojskog kantona", broj: 15/19).

Karta: Prostorni razvoj okoline Tekstualni dio - izmjene