• Izrada navedenog planskog dokumenta utvrđena je Programom izrade planskih dokumenata na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu 2013-2016. godina. Općina Usora je uzeta  kao prioritet, jer nema prostorni plan.

  • Urađen je Nacrt Prostornog plana i dostavljen Općini u decembru 2014. godine. 24.02.2015. g. Savjet plana usvaja Nacrt, prije sjednice OV Usora.

  • Nacrt je upućen u javnu raspravu od strane Općinskog vijeća Usora u martu 2015. godine na period od 30 dana – od 18.03. - 20.04.2015.

  • Usaglašavanje stavova od juna do oktobra 2015. godine u vezi primjedbi na Nacrt i po zahtjevima Općine Usora (proširenja građevinskih zemljišta na nova poljoprivredna zemljišta, nogometno igralište – tzv. “Distrikt”, izvorište pitke vode “Jelah”) - zajednički sastanci u vezi sa utvrđenom problematikom: Općina Usora, Općina Tešanj, Ministarstvo za prostorno uređenje, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Kantonalni  zavod.

  • Prijedlog Prostornog plana općine Usora usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 11.12.2015. g.

  • Usaglašavanje Odluke o provođenju, nakon donošenja Zaključka na Prijedlog Prostornog plana od strane OV Usora.

  • U toku je procedura oko pripreme i usaglašavanja dokumentacije za davanje saglasnosti Vlade Kantona i Skupštine na Prostorni plan općine, u vezi sa članom 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Federacije BiH i u vezi usaglašavanja planskih dokumenata na nivou Kantona i općina Usora i Tešanj.


    Karta: Sintezni prikaz namjene Tektualni dio