Prostorni plan općine Vareš za period od 2018–2038. godine je usvojen na Općinskom vijeću Vareš 28.02.2022. godine.

29.07.2022. godine je dobio saglasnost Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta. ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", Broj: 15/22).

 

Karte:

Prostorni razvoj okoline Tekstualni dio - izmjene

Sintezni prikaz uređenja prostora Tekstualni dio - izmjene