• Općinsko vijeće Općine Zavidovići na sjednici održanoj dana 22.04.2015. g. donosi Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana općine za period 2016-2036. g.

  • Prostorni plan općine Zavidovići za period 2016-2036. godine je usvojen na Općinskom vijeću Zavidovići 31.01.2018. godine ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj: 1/2018).

  • Karta: Prostorni razvoj okoline Tekstualni dio - izmjene