Nakon usvajanja i donošenja Prostornog plana grada Zenice, kao planskog dokumenta šireg područja, stiču se uslovi za pristupanje izradi novog Urbanističkog plana za područje gradskog centra, kao planskog dokumenta užeg područja i u granicama utvrđenim Prostornim planom grada Zenice.