Nakon usvajanja i donošenja Prostornog plana grada Zenice, kao planskog dokumenta šireg područja, stekli su se uvjeti za pristupanje izradi novog Urbanističkog plana za područje gradskog centra, kao planskog dokumenta užeg područja i u granicama utvrđenim Prostornim planom grada Zenice.

Izrada Prostorne osnove Urbanističkog plana Zenica za period 2021-2041. je u završnoj fazi.