• Poslovi na izradi navedenog planskog dokumenta utvrđeni su Programom.

  • Grad Zenica je uzet kao prioritet, jer nema Prostorni plan.

  • Početkom 2014. godine donesene su Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana općine Zenica za period 2014-2034. g. i Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana za područje gradskog centra Zenice za period 2014-2034. godina. (“Sl. novine Općine Zenica”, broj 1/14).

  • Prostorna osnova Prostornog plana grada Zenice usvojena je od strane Nosioca pripreme u julu 2016. nakon održane Sjednice Savjeta plana, nakon čega se pristupilo izradi naredne faze - Nacrta Plana.

  • Nacrt Prostornog plana grada Zenice 2016-2036. g. završen je u decembru 2016. g., dostavljen Nosiocu pripreme i usvojen na Sjednici Savjeta plana 10.01.2017. g.

  • Nacrt je upućen na Sjednicu Gradskog vijeća u januaru 2017. g., isti je stavljen na dnevni red sjednice Gradskog vijeća i prezentovan dana 02.03.2017., na kojoj je usvojen Nacrt i upućen na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Karta: Prostorni razvoj okoline (Nacrt) Tekstualni dio - izmjene