• Općinsko vijeće Općine Zavidovići na sjednici održanoj dana 22.04.2015. g. donosi Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana općine za period 2016-2036. g.

  • U oktobru 2016. g. dostavljen je Zaključak o usvajanju Prostorne osnove. U toku novembra i decembra 2016. g. su izvršavani poslovi na izradi faze - Prednacrta Plana.

  • U januaru 2017. g. dostavljen je Prednacrt Prostornog plana Nosiocu pripreme na razmatranje, i isti je prezentovan u Općini 10.02.2017. g.

  • Zaključkom Općine Zavidovići u martu 2017. godine kojim je usvojen prednacrt Plana, pristupilo se izradi Nacrta. U toku je razmatranje primjedbi i sugestija dostavljenih na prednacrt.

    Karta: Prostorni razvoj okoline (Prednacrt) Tekstualni dio - izmjene