Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje ima status upravne organizacije u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona sa Zakonom utvrđenim djelatnostima:

  • izrada planskih dokumenata za koje su nadležni Kanton i jedinice lokalne samouprave - općine u Kantonu (prostorne planove, urbanističke planove i detaljne planske dokumente),
  • vrši određene stručne i druge poslove koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove koji se odnose na: planiranje prostornog i društveno-ekonomskog razvoja Kantona, izradu, čuvanje i stavljanje na javni uvid planskih dokumenata,
  • davanje stručnih mišljenja i informacija u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti iz nadležnosti Kantona u skladu sa zakonom,
  • rad i razvoj geografsko-informacionog sistama Kantona, koja se odnosi na nadležnost Kantona u oblasti planiranja razvoja,
  • vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih Zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona.

 

Osim gore navedenog, stručno i opremom smo osposobljeni i za obavljanje slijedećih poslova:

  • izrada digitalnih planova i prostornih baza podataka gradova, urbanih i neurbanih područja,
  • izrada 3D modela terena,
  • razne prostorne analize iz baze podataka (utvrđivanje optimalne šeme snabdijevanja, utvrđivanje optimalne lokacije za uzgoj pojedine kulture, i sl.)
  • svi ostali poslovi vezani za prostor i prostornu bazu podataka.