Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje je započeo svoju djelatnost još prije 50 godina, a u svom razvoju do današnjeg oblika, prolazio je kroz slijedeće etape:

  • 1958. godine osniva se preduzeće pod imenom "Zenica-projekt", kao pravni sljedbenik preduzeća "Agroprojekt". Osnovna djelatnost preduzeća je bila urbanističko planiranje, izrade studija i projektiranje, 
  • 1986. godine "Zenica-projekt" se preregistrira u preduzeće "Prostor-plan" Zenica d.o.o., u kome je osnovna djelatnost izrada razvojne i detaljne planske dokumentacije na različitim nivoima, 
  • 2001. godine "Prostor-plan" d.o.o. Zenica ulazi u sastav Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline  ZE-DO kantona kao "Zavod za urbanizam i prostorno uređenje“ Zenica, 
  • 2005. godine "Zavod za urbanizam i prostorno uređenje“ postaje "Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje", kao samostalna upravna organizacija čiji je osnivač Vlada ZE-DO kantona,
  • 2012. godine "Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje" postaje upravna organizacija u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.