• UR "Kaćuni", Busovača
  • UR " Područje ulaza u Busovaču", Busovača
  • UR "Lokvine", Zenica
  • UR "Arnauti", Zenica
  • UR "Topčić Polje", Zenica
  • UR "Stranjani" , Zenica
  • UR "Čajdraš", Zenica
  • UR "Župča", Breza
  • UR "Gornja Zenica", Zenica
  • UR "Mošćanica", Zenica