• RP "Potkraj" Breza
 • RP "Zona I" Livno
 • RP "Centar I" Zenica
 • RP "Ponijeri" Kakanj
 • RP "Majdan-Gradac-Guvna-Vakuf", Travnik
 • RP "Dolac n/L", Travnik
 • RP "Polje, Travnik
 • RP "Misurići", Maglaj
 • RP "Industrijska zona", Bosanski Petrovac
 • RP "Oštrelj",Bosanski Petrovac
 • RP "Ekonomija Batvice", Zavidovići
 • RP "Majdanska polja", Zavidovići
 • RP "Centar III", Zavidovići, izmjene
 • RP "Luke", Zavidovići, izmjene
 • RP "Alagića Polje", Sanski Most
 • RP Radna zona "Bukva" Tešanj
 • RP "Odmut, Jalija i Talića brdo", Zenica
 • RP "Trg rudara", Zenica
 • RP "Centar", Gradačac
 • RP "Šareni Hanovi", Visoko, izmjene i dopune
 • RP "Podgaj", Bugojno
 • RP "Centar III", Zavidovići
 • RP "Prijeko", Visoko
 • RP "Jelah", Tešanj
 • RP "Jugozapad Tešanj", Tešanj
 • RP "Radna zona Šljivik", Zenica
 • RP "Centar II", Zavidovići
 • RP "Drivuša", Zenica
 • RP "Preporod", Zenica, izmjena
 • RP "Nova Zenica", Zenica
 • RP "Crkvice, Zenica
 • RP "Kamberovića ravan", Zenica, izmjena
 • RP "Podbrežje", Zenica, izmjena
 • RP "Bilmišće", Zenica, izmjena
 • RP "Meokušnice", Zenica, izmjena
 • RP "Pišće", Zenica, izmjena
 • RP "Centar II", Zenica
 • RP "Centar I", Zenica
 • RP "Luke", Zavidovići
 • RP "Kolonije", Breza
 • RP "12 April", Breza, izmjena
 • RP "Centar II", Breza, izmjena
 • RP "Centar I", Breza, izmjena
 • RP "Centar I", Zavidovići
 • RP naselja "Domo", Begov Han, Žepče
 • RP "Kompleks Regionalne bolnice", Zenica
 • RP "Gornje Klopče", Zenica
 • RP individualnog naselja "Perin Han", Zenica, izmjena
 • RP "Južne padine Klopačkih Stijena", Zenica, revizija
 • RP "Krivače", Zenica
 • RP radne zone "Podbrežje", Zenica, izmjena
 • RP MZ "Džemal Drinić", Zenica
 • RP mješovite gradnje "Hamida" , Zenica
 • RP "Mala Broda", Zenica
 • RP stambenog naselja "Radakovo", Zenica, revizija
 • RP "Spomen šuma I Zeničke partizanske čete" Ponihovo, Zenica
 • RP "Mlave" Moščanica, Zenica
 • RP stambeno-poslovne zone "Bratstvo", Zenica, izmjena
 • RP "Stambeno naselje sa rejonskim centrom u  Crkvicama", Zenica
 • RP "Pišće", Zenica, izmjena
 • RP mješovite gradnje "Klopče", Zenica, izmjene
 • RP radne zone "Preporod", Zenica, izmjena
 • RP kompleksa "Obnova", Zenica
 • RP "Centar", Nemila
 • RP mješovite gradnje "Donje Klopče", Zenica
 • RP Kompleks rudnika "Stranjani", Zenica
 • RP SRC "Smetovi", Zenica, izmjena
 • RP gradskog groblja "Prašnice", Zenica
 • RP Stambeno-poslovne zone "Bratstvo", Zenica
 • RP stambenog naselja "Luke", Busovača, izmjena
 • RP "Rekonstrukcija i revitalizacija Stare čaršije", Zenica
 • RP "Južne padine Smetova", Zenica
 • RP "Vlasi", Busovača, revizija
 • RP Mješovite gradnje "Klopče", Zenica
 • RP naselja "Berek", Žepče, izmjena
 • RP radne zone "Preporod", Zenica
 • RP radne zone "Podbrežje", Zenica
 • RP "Centar", Busovača, revizija
 • RP "Kompleks rudnika Raspotočje", Zenica
 • RP "Pišće" Zenica, izmjene
 • RP "Janjići", Zenica
 • RP naselja "Ulasi", Busovača , revizija
 • RP radne zone "Drivuša", Zenica
 • RP "Begov Han", Žepče
 • RP rekreativnog područja "Babina Rijeka", Zenica
 • RP "Kanal", Zenica
 • RP radne zone "Bilmišće", Zenica
 • RP individualnog naselja "Perin Han", Zenica
 • RP "Zenicatrans", Zenica
 • RP radne zone "Raspotočje", Zenica
 • RP "Kompleks RMU" (dio), Zenica
 • RP "Blatuša", Zenica, revizija
 • RP "Južne padine Klopačkih Stijena", Zenica
 • RP naselja "Hendek", Bugojno
 • RP gradskog groblja "Crkvice", Zenica, dopuna
 • RP rekreativnog područja "Smetovi", Zenica
 • RP stambenog naselja "Pišće",  Zenica
 • RP Rudnik "Stara Jama", Zenica
 • RP stambenog naselja "Radakovo", Zenica
 • RP "Naselje Omladinskih Brigada", Zenica
 • RP gradskog groblja "Crkvice", Zenica
 • RP naselja "Bililo", Gornji Vakuf
 • RP stambenog naselja "Babina Rijeka", Zenica
 • RP "Čardašica", Kupres, revizija
 • RP "Naselje Briješ", Kupres
 • RP "Novo Naselje", Kupres
 • RP "Mahale", Busovača
 • RP "Troske-Podhan", Busovača
 • RP Naselje "Kartelji", Kupres
 • RP "Turbe", Travnik, varijanta I i III
 • RP naselja "Ulasi", Busovača
 • RP "Berek", Žepče
 • RP "Rasadnik", Žepče
 • RP "Kiseljak", Žepče
 • RP rekreativnog područja "Bistričak", Zenica,  I i II faza
 • RP stambenih naselja "Luke i Centar", Busovača
 • RP "Meokušnice", Zenica
 • RP "Centar",Vitez
 • RP "KRIP", Zenica
 • RP "Centar Busovača",  Busovača
 • RP "Naselje Žepče", Žepče"
 • RP "Centar", Žepče